z1788900690997_846496fbd7fed6cd63a55b19e76eadad

Cá chép gỗ trắc- cao 50cm

9,000,000

Mã sản phẩm :
Kích thước :
Quy cách :
Mô tả :

Quan Công & Gia Cát lượng, hàng nghệ nhân, cao 65cm giá 1 tượng 9tr
Hàng loại 2 giá 7tr

Danh mục: