z1788901920754_941fd4bb3cdffdecc2e7dbdbb6ef0491

Quan Công & Gia Cát lượng – cao 65cm

9,000,000

Mã sản phẩm :
Kích thước :
Quy cách :
Mô tả :

Quan Công & Gia Cát lượng, hàng nghệ nhân, cao 65cm giá 1 tượng 9tr
Hàng loại 2 giá 7tr

Danh mục: